کودکان تیزهوش (مهارت های ذهن آگاهی برای کمک به کودکان در کاهش استرس، تعادل احساسات و ایجاد اعتماد به نفس) (27 فعالیت برای تمرکز داشتن، کاهش تاثیرپذیری و پذیرش منحصر به فرد بودن)

کودکان تیزهوش (مهارت های ذهن آگاهی برای کمک به کودکان در کاهش استرس، تعادل احساسات و ایجاد اعتماد به نفس) (27 فعالیت برای تمرکز داشتن، کاهش تاثیرپذیری و پذیرش منحصر به فرد بودن)

1 (از 1 رای)
%2
199,000
195,000
تومان
وضعیت : موجود است

کتاب های مشابه