روش های پرداخت

طریقه پرداخت 

1-از طریق درگاه الکترونیک 

هنگامی که در سایت انتشارات کتاب درمانی وارد می شوید و اقدام به خرید کتاب می کنید در همان لحظه شما می توانید از درگاه الکترونیک بانک سامان اقدام به پرداخت مبلغ فاکتور خود نمایید .

2-شما می توانید با مراجعه به شعب بانک سامان و یا صادرات اقدام به پرداخت نمایید

بانک سامان – شماره حساب 1-1060730-800-865 به نام محمدرضا تقدمی 

بانک صادرات – شماره حساب 0100297418002 به نام محمدرضا تقدمی 

3-از طریق کارت به کارت و مراجعه به دستگاه خود پرداز بانک سامان و صادرات 

بانک سامان – شماره کارت 5979-4106-8610-6219 به نام محمدرضا تقدمی 

بانک صادرات – شماره کارت 1631-3029-6916-6037 به نام محمدرضا تقدمی 

4-پرداخت بعد از تحویل گرفتن کالا 

این روش فقط برای شهر تهران امکان پذیر است و کسانی که در خواست ارسال با پیک موتوری را دارند.