رژیم غذایی در پیشگیری و درمان صرع، باید از غذاهایی که برانگیزاننده صرع‌‏اند دوری کند. از غذاهای چرب، سرخکردنی‏ها، غذاهای دیرهضم، تند و شور و شیرینی ها باید پرهیز شود. کرفس، کلم و بطور کلی سبزیجات و میوه‏ های مرطوب برای بیماران صرعی خوب نیست و خوردن میوه‏ای که بد نباشد باید بعد از غذا تا ۵/۱ساعت مصرف نشود. سبزیجاتی که مانند شوید رطوبت چندانی نداشته باشند
جایز شمرده‏اند. سودا آورهایی مانند گوشت گاو و گوساله و بدترین غذاها از جمله سوسیس، کالباس و نوشابه ‏های گازدار بسیار خطرناک هستند. در مورد گوشت ماهی بویژه هنگام حمله صرع و یا نزدیک به حمله باید هشدار داد و همین طور آب نوشیدن و خوابیدن بر پری معده و خواب زیاد در طول روز و بی‏خوابی زیاد و بطور کلی هر عاملی که خستگی زیاد برای بیمار بیاورد ناگوار است. خوردن شیرینی و چربی توأماً برای مصروع مضر است؛ به تنهایی نیز باید کم مصرف شود.
غذاهای مناسب از جمله گوشت بز و گوشت‏ آهو و جوجه خروس خانگی، دُراج، تیهو، گنجشک، چکاوک و غذاهایی که کم رطوبت باشد، گوشت‏های زود هضم، سبک و لطیف و تُرد مناسب است.
در ورزش شدید و ناگهانی که باعث تموج و برانگیختن شود باید احتیاط نمود، ولی همیشه بی‏تحرکی و تنبلی برای بدن خوب نیست بهتر است بتدریج ورزش را به بدن مصروع دیکته کنیم؛ در مجموع ورزش سنگین و حرفه‏ایی ممنوع است. در استخر رفتن خطرناک و ممنوع است مگر به مقدار بسیار کم و در عمق کم با نظارت مستقیم کمتر در ماشین بنشینند و اگر نشستند به اطراف و نرده‏های کنار خیابان نگاه نکنند. قبل از نشستن در ماشین مقداری رب‏انار و نان خشک یا آبکامه بخورند، یا کمی شربت آبلیمو و آب به و آب سیب هر کدام که در دسترس بود یا همه با هم مصرف گردد.